SVANEHVIT

Båttyp: SK75

Konstruktör: Albert Anderson

Varv: Landskrona

Byggnadsår: 1904

Ort: Landskrona

Deplacement: 5,5 ton

Löa: 11,50 m (13,50 m med peke)

Bredd: 2,80 m

Vattenlinjelängd: 7,40 m

Djupgående: 1,60 m

Material i skrov: Furu

Däck: Dukat

Segelyta (stor+fock): 73 m2 inkl mesan

Riggtyp: Yawl

Tecken i seglet: S-6873

Sommarhamn: Ingarö

Vinterplats: Ingarö

Ägare:

Kjell Eldered med familj
Hanskrokavägen 4
134 65 Ingarö
Hem: 08-571 44 860
Mobil: 070-355 61 61

Historik

Svanehvit byggdes som långfärdkutter och hon har alltid varit Yawlriggad. Ursprungligen med gaffel på båda masterna. Beställare var Löjtnant Carl Silfverling i Oskarshamn som gav jakten namnet Svanehvit. Hon har även burit andra namn under olika perioder bl. a. ägde en grosshandlare A. R. Bildt henne på 10-talet och döpte om henne till Blanceflor. Svanehvit är byggd innan Skärgårdskryssarregeln men lär ha varit inmätt som SK 75 när regeln var ung. Större delen av Svanehvits historia är dock okänd. Alla tips om hennes historia mottages gärna!

Nuvarande ägare har haft Svanehvit sen 1993. Efter det har omfattande renoverings och kompletteringsarbete utförts. En helt ny mahogny-inredning i klassisk stil, ny sittbrunn, ny motorinstallation och mycket mer därtill. Sammantaget är Svanehvit i gott skick och hon seglas flitigt.

Ägarlängd

1904-07, Löjtnant C. Silfverling

1910, Grosshandlare A. R. Bildt

1922-39, Generaldirektör Per Södermark

1939-45, William Blanche

1949-51, G. Liljeblad

60-talet, Vaxholm scoutkår

80-talet, Oswald Ginzel

-1993, Patrik Jansson

1993-, Kjell Eldered