VAD HÄNDER I SK75?

VINTERVILA! Båtarna ligger på land och rustningen inför nästa sommar börjar ta fart, några stora projekt är på gång medan andra går ide några månader. En kort vinter ger en lång vår och många helger att tillbringa på varvet, nu saknas bara ljuset.

VI VILL HA MERA MATERIAL TILL SK75 HEMSIDAN! Skicka in uppgifter om din båt eller evenemang som är på gång i båtvärlden till