MARIANNE

Båttyp: SK 75

Konstruktör: Tore Herlin

Varv: G. R. Liljegrens

Byggnadsår: 1916

Ort: Färjenäs

Deplacement: 5,5 ton

Löa: 13,25 m

Bredd: 2,72 m

Vattenlinjelängd: 8,2 m

Djupgående: 1,88 m

Material i skrov: Mahogny

Däck: Oregon pine

Segelyta (stor+fock): 60 kvm

Riggtyp: Bermuda

Historik

Marianne II beställdes 1915 av dåvarande direktören för Svenska Tobaks Aktiebolaget Westerberg och ritades av Tore Herlin. Hon byggdes av G. R. Liljegren på Färjenäs båtvarv och sjösattes på våren 1916. Marianne II var byggd som en cruiser med höga fribord och djupt skrov för att uppnå hög komfort men lyckades ändå vinna åtta av nio starter första sommaren hon seglade.

Enligt de sedvanliga skrönor som omger varje båt lär hon vara resultatet av ett nedgångsbeslag som Westerberg hade hittat i England. En annan version talar om vackra gångjärn som det nödvändigtvis skulle byggas en båt omkring. Det enda man med säkerhet kan säga att det förmodligen rör sig om rena lögner och uppdiktade fantasier som de flesta andra patetiska historier av den här sorten. Saken var väl den att gubben Westerberg ville visa hur rik han var.

Marianne II, som hade fått sitt namn efter Westerbergs dotter, såldes efter några år av familjen varpå hon hade några ägare på Västkusten. Under fyrtiotalet kom hon till Stockholm. På sextiotalet epoxibehandlades så gott som hela båtens utsida. Detta skedde i Uppsala, detta lärosäte. Epoxibehandlingen har senare tagits bort.

I början på sjuttiotalet ställdes Marianne II på land för renovering. Under åttiotalet renoverade Mariannes dåvarande ägare henne delvis. Till sin hjälp hade han Thomas Larsson. Stävar och spant, kölplanka och bottenbord byttes. 1991 såldes båten till Kalle och Olle Rinaird. De ägnade 3000 timmar av sina unga liv åt att färdigställa båten. Bland annat byttes 120 meter bordläggning. 1992 sjösattes båten som sjönk fort och 1993 seglade hon för första gången på nära tjugo år. 1998 köpte jag båten av Olle Rinaird.

Hon seglar som en dröm... trots gamla och dåliga segel. Har inte seglat så mycket eftersom det har varit regnigt och rufftak och däcket läcker men en tur till Läckö slott har jag i all fall hunnit med och lite korta seglingar när vädret har inbjudit.

Jag har fixat nytt avgassystem och nya kojbottnar. Hela båten har grundligt tvättats ur så nu är den riktigt fin invändigt ...

Den epoxibehandling som fanns på rufftaket har slipats bort och taket har linoljats grundligt. Vill ha rufftaket i mahogny men dom säger att den ursprungligen hade dukat rufftak och det blir ju lite lättare att få tätt.... så vi får se ....

Ny propelleraxelkoppling har tillverkas (körde av den gamla två gånger på väg från Stockholm till Mariestad) Stävbeslag i rostfritt har tillverkats men sitter inte på plats ännu. Storskots arrangemanget har gjorts om (48 meter storskot!!!) Ny skrovgenomföring till den dränkbara pumpen har monterats.

En trailer är under tillverkning och kommer att bli klar (eller åtminstone användbar) innan september är slut och då skall båten tas upp så fort som möjligt och köras in i en industrilokal.

Vintern kommer att bli intressant: rorkultsbeslaget är glapp så det skall fixas, nya vinschbänkar skall tillverkas, däcket skall delvis nåtas om (det läcker) ny mastfot, renovering av mast, nya spridare i trä, ny bom, nytt akterstagsarrangemang enligt originalritningen, ny akterdäckslucka. Skall fixa några knäckta spant och några dåliga däcksbalkar plus en däcksbalk som helt enkelt fattas som också skall skruvas till de knän som faktiskt sitter där, nåja det finns två knän till som sitter ok men jag får nog segla försiktigt till det är fixat.

Kölstockarna i förskeppet sitter inte fast i kölplankan så det skall fixas också, ny motorbädd (gummiupphängd med dubbelledad axelkoppling och ljudisolerad huv), ny instrumentering, rostfri hjärtstock och rostfria roderbeslag under vattenlinjen skall fixas. Diverse pluggningar och nitar som fattas skall på plats, dieseltanken skall fästas på ett stabilare sätt och en självlänsande sittbrunn. Vintern (vilken vinter??!) borde vara slut i och med detta om inte tidigare. Men hon skall segla nästa sommar så jag får se hur mycket jag hinner ...