SK75 KLUBBEN

Medlemsavgift 2005: 220 kr för fullbetalande medlem, betalas till SSKF:s PG 796641-9

Associerad medlem: 30 kr (boende på samma adress som fullbetalande medlem), betalas till SK75 Klubbens PG 144443-9.

Junior: 10 kr, betalas till SK75 Klubbens PG 144443-9.

Hör av dig till oss: