"ATT VÄRNA OM BÅTARNAS BEVARANDE"

Så lyder den första paragrafen i stadgan för SK75 klubben bildad 1973. Det är också så som vi försöker driva klubben även idag, att värna om båtarna har många betydelser, att hålla register, odla kontakter båtägare emellan och ordna träffar varje år. Det kan likväl vara glöggträff i December som den stora kappseglingen på Kanholmsfjärden i början av juni.

Under seklets början byggdes det ett 40 tal SK75:or, av vilka måga fortfarande seglar. Till klubben hör även ett antal båtar byggda innan 1908 och efter andra regler, exempelvis Kubregeln, dessa mättes efter SK regelns tillkomst in som SK 75:or.

PÅ GÅNG I 75:KLUBBEN

VINTER

Snön ligger tung på båthusen och en tid framöver ligger de flesta jakterna i dvala, snart stundar vårrustning.

Har du några åsikter om hemsidans innehåll eller uppbyggnad hör av dig. Vi önskar även nytt material, har Du något Du vill bidra med så skicka in det till